Zobacz też

Na moment przed...
Niemcy
Charon
Motylek
List gończy
lololz
Prawda
True Story
perfekt tekst!!
Are you high?
Informacja - inaczej
Bóg, Honor, Ojczyzna