Zobacz też

Remington R1 1911
sprytnie
Desant
Nocą..
Polski twardziel

Słaby MRAP
A masz brzydalu !!
Po cholere ta wojna ?
F6F Hellcat
Who cares?
Twardziel.