Zobacz też

Na dobranoc: Kombajn do zboża, wersja Sił Powietrznych RP :)
zagadka
Drużyna
C&S Pocket Model .45
JW Formoza, paskudy :)
TF 49
Znalezione
Sideways
austriacka robota

Pancerniaki
strój oficera straży cesarza chin XVIII w