Zobacz też

Nie tylko StuG.
Polska Myśl Wojskowa
Gdzieś we Włoszech..
Twardy po przeróbce
Muzeum WP w Kołobrzegu
BMP-2
T-34/85
Królewskie Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Militarnej - Bruksela cz.2
Królewskie Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Militarnej - Bruksela cz.1 (niestety połowa zdjęć się nie dodała - będą w cz.2 ;)
M1127 Reconnaissance Vehicle
M1128 Mobile Gun System
M1134 Anti-Tank Guided Missile Vehicle