Zobacz też

A może na ryby
Będę w to grała do końca świata i jeden dzień dłużej
Będę w to grała do końca świata i jeden dzień dłużej
Będę w to grała do końca świata i jeden dzień dłużej
Będę w to grała do końca świata i jeden dzień dłużej
Będę w to grała do końca świata i jeden dzień dłużej
Będę w to grała do końca świata i jeden dzień dłużej
Będę w to grała do końca świata i jeden dzień dłużej
Jest zajawka.
Kolor: Tak poproszę.
Wio, rumaku
Atlantic Ocean Road, Norwegia