Zobacz też

Walki samochodów
najciekawsze spostrzeżenie po rozdmuchanej aferze z M3
Gas Monkey, Chevrolet Camaro ;)
Gas Monkey, Chevrolet Camaro ;)
Gas Monkey, Chevrolet Camaro ;)
Gas Monkey, Chevrolet Camaro ;)
Gas Monkey, Chevrolet Camaro ;)
Gas Monkey, Chevrolet Camaro ;)
Gas Monkey, Chevrolet Camaro ;)
Gas Monkey, Chevrolet Camaro ;)
ził 167
renault 40 cv record