Zobacz też

smaczny zabójca
Kosmos
Blunt.
WOLNOŚĆ DLA PALENIA !
Buszek.
Worek.
Dziubek.
Premier.
Ktoś kojarzy? :)
żart,
Umyj się!
Dożył tak sędziwego wieku