Ta podstrona zawiera treści tylko dla dorosłych.

Czy jesteś osobą pełnoletnią?

This subpage contains content for adults only.

Are you an adult?

TAK / YES
                        NIE / NO

dobre
   
słabe
    7


poprzednie Czy wiesz, że możesz użyć kursorów w lewo / prawo ? następne

Najlepszy komentarz:

szczerbus9 3 dni temu, 13 maja 13:55
0  0

Właśnie go oglądam... Mocna rzecz...

Ave 3 dni temu, 13 maja 14:18
0  2

@szczerbus9: Niestety tak. Ale skoro już do tego doszło, skoro już się to stało i zapewne wciąż dzieje, a kościół stał się państwem w państwie i ucieka od odpowiedzialności twierdząc, że sami siebie osądzą lub dopiero Bóg ich osądzi, to ten dokument był niezmiernie konieczny.
W Polsce funkcjonuje i obowiązuje prawa państwowe, a nie prawo kościelne. Dlaczego więc kościół ma być wyjątkiem i księżą być sądzeni przez biskupów czy papieża? Dlaczego kryminalista świecki ma się bać wtargnięcia policji do jego domu, a ksiądz ma czuć się bezpieczny na swojej plebanii i nie bać się przedstawicieli prawa? Gdy nauczyciel wyrządzi krzywdę dziecku, nie jest sądzony przez radę nauczycieli - czeka go proces jak każdą inną osobę. Prawa kościelne powinny więc obowiązywać księży tak samo (lub dopiero po) prawie państwowym.
"Kler" był dzieckiem kinematografii i rodzajem ważnego przygotowania gruntu pod dokument tego typu. Tutaj mamy ludzi, codzienne życie i to łatwiej dociera i przemawia do niektórych. Dlatego ten dokument powinien obejrzeć każdy Polak na pewnym etapie swojego życia.

szczerbus9 13 maja 2019 13:55
0  0

Właśnie go oglądam... Mocna rzecz...

Ave 13 maja 2019 14:18
0  2

@szczerbus9: Niestety tak. Ale skoro już do tego doszło, skoro już się to stało i zapewne wciąż dzieje, a kościół stał się państwem w państwie i ucieka od odpowiedzialności twierdząc, że sami siebie osądzą lub dopiero Bóg ich osądzi, to ten dokument był niezmiernie konieczny.
W Polsce funkcjonuje i obowiązuje prawa państwowe, a nie prawo kościelne. Dlaczego więc kościół ma być wyjątkiem i księżą być sądzeni przez biskupów czy papieża? Dlaczego kryminalista świecki ma się bać wtargnięcia policji do jego domu, a ksiądz ma czuć się bezpieczny na swojej plebanii i nie bać się przedstawicieli prawa? Gdy nauczyciel wyrządzi krzywdę dziecku, nie jest sądzony przez radę nauczycieli - czeka go proces jak każdą inną osobę. Prawa kościelne powinny więc obowiązywać księży tak samo (lub dopiero po) prawie państwowym.
"Kler" był dzieckiem kinematografii i rodzajem ważnego przygotowania gruntu pod dokument tego typu. Tutaj mamy ludzi, codzienne życie i to łatwiej dociera i przemawia do niektórych. Dlatego ten dokument powinien obejrzeć każdy Polak na pewnym etapie swojego życia.

Snowman 13 maja 2019 15:34
0  0

@Ave: kuźwa, ale mądrze napisane

nikulek 13 maja 2019 17:11
0  0

Infiltracja komunistyczna w Kościele Katolickim
Jeszcze przed drugą wojną światową doszło jednak do poważnej infiltracji marksistowskiego komunizmu w środowiskach katolickich, a przyczynił się do tego przede wszystkim Jacques Maritain. Wszyscy jednak papieże, przed drugą wojną światową otwarcie i kategorycznie potępiali ideologię marksistowskiego komunizmu. Ta postawa papieży została zdradzona przez wybitnego pracownika Kurii Watykańskiej, młodego wówczas prałata Montiniego, który, będąc Sekretarzem Stanu (najwyższe stanowisko po papieżu) papieża Piusa XII, od początku drugiej wojny światowej utrzymywał stały kontakt z Moskwą, (Giovanni Battista Montini – późniejszy papież Paweł VI – red.)a to przez pośrednictwo swego sekretarza ks. Tondiego, członka włoskiej partii komunistycznej. Doszło nawet do zawarcia „porozumienia” ze Stalinem i to już w roku 1942 (kiedy tyle katolików ginęło w koszmarnych sowieckich obozach koncentracyjnych).Co więcej, ujawniona została także i inna bardzo bolesna sprawa, a mianowicie sprawa Seminarium w Watykanie dla przygotowywania misjonarzy dla Rosji; chodzi o tzw. Russicum. Niemal od początku funkcjonowania owego Seminarium, każdego roku, prawie wszyscy wyświęceni kapłani-misjonarze, po „przerzuceniu” do Związku Sowieckiego prawie natychmiast byli aresztowani i rozstrzeliwani. Te „przerzuty” były, oczywiście, utrzymywane w największej tajemnicy, ale mimo tego, okazało się, że były dobrze znane „służbom bezpieczeństwa” Związku Sowieckiego. Było jasne, że w Watykanie był jakiś zdrajca. Policja watykańska jakoś nie mogła nic wykryć. Wobec tych trudności papież Pius XII zwrócił się poufnie do wywiadu wojska francuskiego i dzięki jego pomocy, a głównie pułkownika Arnould Henri Le Caron, szybko odkryto sprawcę tych zdrad, a był nim ksiądz prałat Tondi, Sekretarz Sekretarza Stanu, Prałata Montiniego. Ów prałat Tondi był członkiem włoskiej partii komunistycznej i pracował w Watykanie jako szpieg sowiecki, a włoska partia komunistyczna przekazywała wszystko do Moskwy. Prałat Tondi został natychmiast usunięty nie tylko z pracy w Watykanie, ale także z Kościoła, czym się zresztą wcale nie przejmował, gdyż powrócił do swej dawnej pracy w partii komunistycznej, tym razem przede wszystkim oddawał się walce z religią i Kościołem Katolickim, pisząc obrzydliwe broszury i dając konferencje ateistyczne. Wkrótce też ożenił się z komunistką, po przejściu do stanu laickiego. Niestety, późniejsi papieże przebaczyli mu wszystko i przywrócili do stanu kapłańskiego. Także Prałat Montini natychmiast został usunięty z Watykanu i przeniesiony na stanowisko arcybiskupa Mediolanu, jednak nie został kardynałem za czasów Piusa XII, stał się nim później, co mu ułatwiło drogę do papiestwa.

nikulek 13 maja 2019 17:11
0  0

@nikulek: Ale, niestety, marksistowski komunizm miał swych sympatyków nie tylko w Watykanie (mimo okrutnego prześladowania wszystkiego co chrześcijańskie), ale także wśród wielu biskupów i księży na całym świecie. Okazało się to przede wszystkim w czasie wojny domowej w Hiszpanii. Wiadomo też, że po przegranej wojnie domowej w Hiszpanii, hiszpańska partia komunistyczna natychmiast rozkazała masowe wejście młodzieży męskiej do Seminariów Duchownych i do zakonów. Stąd tak wielka ilość księży komunistów w Hiszpanii, z których wielu emigrowało do Ameryki Południowej, gdzie oddawali się działalności rewolucyjnej. Zresztą, to nie tylko w Hiszpanii partia komunistyczna nakazała swym członkom masowo wstępować do Seminariów i zakonów, gdyż rozkaz ten wyszedł z Moskwy w roku 1936, jak to oświadczył dawny członek partii komunistycznej we Francji Albert Vassart. Według jego oświadczeń, podanych przez prasę francuską, rozkaz ten przewidywał także głęboką infiltrację wielu zakonów, a głównie Dominikanów. Co do tego znany pisarz niemiecki, katolik Dietrich von Hildebrand, w swej książce “Szatan przy pracy”, podaje szczegóły co do zamiaru papieża Piusa XII zamknięcia i całkowitego zniesienia zakonu Dominikanów, jako prawie całkowicie przenikniętego przez marksistowski komunizm. W ciekawym i doskonale udokumentowanym artykule, opublikowanym w czasopiśmie The National Educator (nr z kwietnia 1990), dawny członek amerykańskiej partii komunistycznej Manning Johnson, składając zeznanie wobec Komisji Parlamentarnej do spraw przeciw-amerykańskich działań (The House UnAmerican Activitis Committee) podkreśla, że władze Kremla uznały, iż szybciej i łatwiej zniszczą Kościół Katolicki przez infiltrację, niż przez prześladowania i dlatego nakazał, aby we wszystkich krajach młodzież komunistyczna wstępowała masowo do Seminariów i Zakonów. Nadto stwierdza, że taktyka ta dała doskonałe wyniki, bo jeszcze przed DSW Kościół przestał zwalczać komunizm, osiągnęli także i to, że Kościół, w pewnym sensie „zeświedczył się”, gdyż zmniejszyła się jego działalność dogmatyczno-moralna, a zwiększyła „społeczna”.

nikulek 13 maja 2019 17:12
0  0

@nikulek: W tymże artykule podaje się także zeznanie pani Belli Dodd, która prawie przez całe swoje życie pracowała w partii komunistycznej w USA, a jednym z głównych jej zajęć było kierowanie młodzieży wyselekcjonowanej do Seminariów i Zakonów. W zeznaniu swym oświadczyła,, że ona sama skierowała ponad tysiąc osób do Seminariów i Zakonów, że tylko w roku 1930 umieściła przeszło stu mężczyzn w Seminariach, aby rozkładali Kościół katolicki od wewnątrz; stwierdziła też, iż wielu z nich zajmuje obecnie (rok zeznań 1955) najwyższe stanowiska w Kościele Katolickim. W zeznaniu swym mówi: „nie tyle nam chodziło o zniszczenie Kościoła, ale o jego przekształcenie, tak aby porzucił nauczanie tradycyjnej wiary i zastąpił ją pseudoreligią, a szczególniej, aby Kościół porzucił swoją arogancką postawę, że tylko on posiada prawdę”. Pani Bella Dodd z dumą stwierdziła, że osiągnęła swoje cele, gdyż Kościół po DSW przyjął postawę, jakiej komunizm sobie życzył.
Z moich osobistych doświadczeń pozwolę sobie przytoczyć następujący fakt: w czasie jednego z moich odczytów na ten temat, kiedy informowałem o konkretnych faktach infiltracji Kościoła Katolickiego przez komunistów, jakiś pan brutalnie mi przerwał, oświadczając, że ja przesadzam, i że to co mówię jest niemożliwe. Ale natychmiast wstał inny pan i poprosiło głos, oświadczając, że sam kilka lat temu wstąpił do Seminarium w Madrycie (chodziło w tym wypadku o Seminarium dla księży-misjonarzy dla Ameryki Południowej) i już był na drugim roku studiów. Otóż na początku nowego roku przyjechała duża grupa młodzieży męskiej z Kuby. Zdziwiony taką ilością „powołań” Kubańczyków, zapytał ich: „… że też Fidel Castro pozwolił wam tutaj przyjechać?”. Na co mu odpowiedzieli chórem: „nie pozwolił, lecz nakazał”. „No, a gdyby wam Fidel Castro nie nakazał, to przyjechalibyście?” „A po co?” brzmiała odpowiedź.
A więc jeśli według artykułu z czasopisma The National Educator (April, 1990) tylko jedna pani Bella Dodd wprowadziła do Seminariów ponad tysiąc komunistów, to ileż ich weszło we wszystkich krajach? Dlatego też poza infiltracją Kościoła Katolickiego przez Żydów i masonów, na przestrzeni prawie całych dziejów Kościoła, trzeba też brać pod uwagę infiltrację w Kościele przez ideologię marksistowskiego komunizmu.
(…)
Fragment książki ks. Michała Poradowskiego “Trzydziestolecie drugiego Soboru Watykańskiego”.

Zobacz też

Samolot; druga strona rownania :-/
Bo to Polska :)
mistrz i Hanna
czy ja dobrze widzę
No właśnie?
Coś się w końcu musi zmienić
Jeszcze raz
specjalnie dla Polski
Portugalia protestuje przeciw rządowi
anti dictators?
ZUS...
Dobry pocisk