• Czapeczka

  14 ozzie ozzie Polityka    link    18 lutego 2019 22:02     7207

Czapeczka

dobre
   
słabe
   
0


 • Kryzys

  8 ozzie ozzie Polityka    link    13 lipca 2018 18:53     4835

Trump bardzo chce rozwiązać kryzys w Puerto Rico, ale codziennie gdy dzwoni do prezydenta się zapytać co potrzeba, to linia jest zajęta...

#ubogihumor #trump

dobre
   
słabe
   
0

 • Taka prawda

  -2 ozzie ozzie Polityka    link    21 marca 2018 07:13     3219

dobre
   
słabe
   
0

Sprawiedliwość

dobre
   
słabe
   
0

 • Konspiracja

  7 ozzie ozzie Polityka    link    28 stycznia 2018 00:08     6009

Kospiracja

dobre
   
słabe
   
0

Stabilny geniusz

dobre
   
słabe
   
0