dobre
   
słabe
   
5

Najlepszy komentarz:

marduk wczoraj o 18:35
0  0

Ktoś to ogląda w ogóle?

bdnu wczoraj o 19:21
0  0

@marduk: Ja obejrzałem. Gość ma specyficzną dykcję ale w sumie fajnie się ogląda :)

Ketsu dzisiaj o 00:27
0  0

@bdnu: Pytanie chyba dotyczyło programu w TVN :D

bdnu dzisiaj o 09:12
0  1

@Ketsu: Wiem ale zamiast nudnej odpowiedzi pomyślałem o ciekawszej interpretacji ;) Ale dzięki za czujność :D

Pieniądze czynią Cię samolubnym, a myśl o starości - powolnym. Torowanie w badaniach eksperymentalnych

Abstrakt:

Aktywizacja pewnych schematów, idei, może mieć znaczący wpływ na zmianę naszego zachowania w sposób widoczny, a jednocześnie zupełnie przez nas nieuświadamiany. W artykule opisuję kilka znanych eksperymentów, które pokazały siłę torowania i jego znaczenie w modyfikacji zachowania.

Treść:

Prymowanie (z ang. priming), inaczej w polskiej literaturze określane torowaniem lub poprzedzaniem, to aktywizowanie struktury wiedzy (np. schematu poznawczego, czyli naszej osobistej wizji osoby, obiektu czy zdarzenia). Zaktywizowana struktura ma w konsekwencji tymczasowo podniesioną dostępność umysłową, dzięki czemu łatwiej przychodzą nam do głowy słowa i pojęcia związane z zaktywizowaną strukturą.

Jak działa prymowanie? Spójrz na to słowo: PIĆ. A teraz uzupełnij następujące słowo jedną literą: WO_A. Jeżeli użyłeś litery D, to znaczy, że poprzednie słowo utorowało w Twoim umyśle schemat picia, a co za tym idzie również wody, pragnienia, być może herbaty, a nawet Twojego ulubionego kubka. Co ciekawe, efekt ten działa nawet gdy nie zarejestrowaliśmy świadomie słowa-prymy (słowa, którą prymowało schemat), lub gdy nie pamiętamy, że je widzieliśmy.

Najpopularniejszym badaniem eksperymentalnym z wykorzystaniem efektu torowania jest badanie Bargha, w którego wyniku powstało określenie „efekt Florydy”. Badani mieli za zadanie tworzenie 4-wyrazowych zdań z rozsypanek pięciowyrazowych. U części osób zdania miały motyw przewodni starości, jednak słowa „starość” ani „powolny” nie były tam użyte. Występowały tam natomiast słowa takie, jak „zapomina”, „siwy” czy „zmarszczka”. Po zakończeniu zadania mierzono czas, w jakim badani przechodzili 10-metrowy korytarz. Okazało się, że osoby układające zdania związane ze starością chodziły wolniej! Jednak zapytane o to, czy zauważyły wspólny motyw w zdaniach i czy mogło to mieć jakikolwiek wpływ na ich zachowanie, odpowiadali przecząco. Wynika z tego, że badani nieświadomie myśleli o starości (w wyniku kontaktu ze słowami kojarzącymi się z tym pojęciem), co następnie wpłynęło na ich postępowanie.

W innym eksperymencie poproszono studentów, aby przez 5 minut chodzili po pokoju bardzo powoli, w tempie 30 kroków na minutę, czyli około 1/3 normalnego tempa. Potem uczestnicy znacznie szybciej rozpoznawali słowa wiążące się ze starością, np. „zapominać”, „stary”, „samotny”.

W serii eksperymentów Vohs na temat torowania pieniądza udowodniono, że zaktywizowanie pojęcia pieniędzy sprawia, że ludzie stają się bardziej niezależni oraz bardziej samolubni. Badani układający zdania z rozsypanek wyrazowych (jak w badaniu Bargha), w których występowały słowa związane z pieniędzmi, znacznie później prosili eksperymentatora o pomoc w wykonaniu następnego, trudnego zadania. Byli też mniej skłonni do zadeklarowania pomocy innemu studentowi oraz rzeczywiście mniej pomocni – gdy eksperymentator upuścił pudełko z ołówkami, badani z utorowanym pojęciem pieniądza podnosili ich mniej, niż badani z grupy kontrolnej.

Przykłady te nie napawają optymizmem. Torowanie można jednak wykorzystać także na swoją korzyść. Badania pokazały, że uśmiech wywołany trzymaniem ołówka w zębach sprawia, że poprawia się nasz humor i na ustach pojawia się w konsekwencji szczery uśmiech. Zatem czasem warto zmusić się do uśmiechu, aby rzeczywiście lepiej się poczuć.

A dowodzik jest?
- Baryła, W., Parzuchowski, M. i Bocian, K. (2012). Aktywizacja stereotypu osoby niemoralnej nasila motyw czystości. Psychologia Społeczna, 4 (23), 297-306.
- Kahneman, D. (2012). Pułapki umysłu: o myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.
- Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar.
- Vohs, K. D., Mead, N. L. i Goode, M. R. (2006). The psychological consequences of money. Science, 314 (5802), 1154-1156.

Aleksandra Kwaśnicka
https://www.mala-psychologia.eu/wpis/czym-jest-torowanie

dobre
   
słabe
   
2

Najlepszy komentarz:

digby wczoraj o 23:18
0  1

13 to nie cyfra, to liczba.. -.-

Planeta karzeł Haumea
Orbituje wokół Słońca

dobre
   
słabe
   
1

Abstrakt:

Próżniactwo społeczne polega na mniejszym angażowaniu się w czynność wykonywaną w grupie w porównaniu do czynności wykonywanej indywidualnie. Na przestrzeni lat powstało mnóstwo badań, dzięki którym wyodrębniono powody oraz czynniki wzmacniające opisywane zjawisko. Zaproponowano również strategie, które pomagają je zredukować lub wyeliminować.

Prawdopodobnie każdy z nas wykonywał nieraz indywidualne oraz grupowe projekty. Można z łatwością wyodrębnić wiele zalet oraz wad jednego i drugiego sposobu wykonywania zadań, jednakże dzisiaj opowiem o negatywnej stronie pracy w grupie, czyli o próżniactwie społecznym. Objawia się ono mniejszym zaangażowaniem w wykonywaną czynność podczas pracy w grupie, czego skutkiem jest mniejsza wydajność oraz produktywność niż w przypadku pracy w pojedynkę (Karau, Williams, 1993).

Badania

Badania na temat opisywanego zjawiska rozpoczął Ringelmann. Odkrył on, że mężczyźni przeciągający linę różnili się znacząco pod względem wkładanego wysiłku zależnie od tego, czy byli w grupie, czy robili to indywidualnie (Ringelmann, 1913). Okazało się, że im więcej osób znajdowało się w grupie, tym efektywność działania była mniejsza. Kilkadziesiąt lat później Ingham ze współpracownikami (1974) postanowił dokonać replikacji eksperymentu (w grupach rywalizujących znajdowało się od jednej do sześciu osób). Zaangażowanie w przeciąganie liny spadało w znacznym tempie, gdy grupa składała się z dwóch albo trzech osób. Jej dalsze powiększanie nie skutkowało ciągłym, liniowym spadkiem, tak jak to miało miejsce u Ringelmanna. Można to łatwo zobrazować na przykładzie gumowej piłeczki, która spada do wody. Po zderzeniu z wodą wytraca ona swoją prędkość, ale jeszcze przez jakiś czas unosi się i spada. Podobnie stało się w badaniu: liczba osób może w pewnym momencie stracić na znaczeniu, jednak nie znaczy to, że efekt próżniactwa społecznego zaniknie.

Metaanaliza wcześniejszych badań przeprowadzona przez Karau i Williams (1993) wykazała kilka ciekawych zależności. Osoby ujawniają większy stopień próżniactwa społecznego wówczas, gdy od ich współpracowników wymaga się dobrego wykonania zadania. Co ciekawe, grupowa praca ze znajomymi może zredukować opisywane zjawisko, a praca w wysoko cenionych grupach może je nawet wyeliminować! Badacze wspomnieli także o różnicach kulturowych, ale w tym miejscu pozwolę się odnieść do badań Earley’a (1989). Dowiódł on, że wśród osób o myśleniu kolektywistycznym można zauważyć mniejszy stopień próżniactwa społecznego. Istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, że nie należy skupiać się na przynależności kulturowej ani narodowości, lecz na sposobie myślenia, bowiem chińscy robotnicy, którzy myśleli w sposób indywidualistyczny, wyraźnie wykazywali efekt próżniactwa społecznego.

Przyczyny

Wiemy już czym jest próżniactwo społeczne, jednak jakie są powody jego występowania?

  • Nikt nie chce zostać osobą, na którą spadną wszystkie obowiązki, a pozostali będą przyglądać się całemu procesowi z boku. Dlatego też powszechne jest czekanie, aż inni jako pierwsi wykażą chęci do działania (Thompson, 2003). Sytuacja komplikuje się wówczas, gdy każdy powstrzymuje się od wysiłku i nikt nie wychodzi z inicjatywą do wykonania zadania.
  • Praca innych na zwolnionych obrotach może spowodować, że osoby mocniej zaangażowane dostosują swoje tempo pracy do całej reszty. Co ciekawe, gdy tempo pracy grupy w rzeczywistości nie spada, jednak osoba je zauważyła, to nawet wówczas istnieje możliwość wystąpienia tego zjawiska (Jackson, 1985).
  • Jeśli ustalanie celu przez grupę jest oparte na maksymalizacji wyniku, to nierzadko ludzie wychodzą z założenia, że musi być przyjęte jakieś minimum pracy, którą należy wykonać (Latane i in., 1979). Skoro wystarczy pracować cztery godzinny dziennie, aby wykonać projekt (byle szybko, byle jak), to po cóż pracować osiem godzin?
  • Motywacja jednostki w grupie może spaść z uwagi na to, że jej praca na tle grupy nie będzie widoczna tak, jakby to miało miejsce podczas działania w pojedynkę. Powszechne jest myślenie, że nasz wysiłek nie zostanie nagrodzony z uwagi na liczbę zaangażowanych osób (Latane i in., 1979).
  • Częste jest także przeświadczenie, że nasze działanie nie wpłynie znacząco na całokształt pracy wykonywanej przez większą grupę (Piezon, Ferree, 2008). Jest to jeden z powodów, dlaczego frekwencja na wyborach prezydenckich jest z reguły niewysoka.

Redukcja

Poznaliśmy czynniki próżniactwa społecznego, jednak jak je redukować? Według Rothwella (1999) najlepszym rozwiązaniem jest motywacja, a konkretnie jej trzy czynniki: współpraca, treść oraz wybór.

  • Współpraca odnosi się do wykonywania przez każdego członka grupy innego, ale równie ważnego zadania. Istnieje szansa, że wykażemy się większym zaangażowaniem i efektywnością w sytuacji, kiedy nikt inny nie ma takiego samego zadania jak my!
  • Treść zadania jest równie ważna, ponieważ każdy ma odrębne poczucie kompetencji w danym typie działań. Jeśli czuję się mocny w dyskusji opartej na argumentach, to wiem, że moje wystąpienie będzie miało duże znaczenie dla grupy.
  • Wybór jest istotnym czynnikiem motywacyjnym dla członków grupy, ponieważ unikają oni wówczas przydzielenia do zadania, w którym czuliby się niepewnie. Mechaniczne przydzielanie zadań może spowodować frustrację i narzekanie, natomiast wolny wybór obniża próżniactwo społeczne oraz zachęca do wspólnego działania.

Podsumowanie

Podsumowując, próżniactwo społeczne jest szeroko zbadanym zjawiskiem, które występuje w codziennym życiu każdego człowieka. Składa się na nie wiele czynników o różnej charakterystyce. Pocieszający jest jednak fakt, że możliwe jest skuteczne redukowanie tego niechcianego, z punktu widzenia produktywności i wydajności, efektu.

A dowodzik jest?

- Karau, S. J., Williams, K. D. (1993). Social loafing: A meta-analytic review and theoretical integration. Journal of Personality and Social Psychology, 65(4), 681-706.
- Piezon, S. L., Ferree, W. D. (2008). Perceptions of Social Loafing in Online Learning Groups: A study of Public University and U.S. Naval War College students. International Review of Research in Open and Distance Learning, 9(2), 1-17.
- Ringelmann, M. (1913). Recherches sur les moteurs animes: Travail de l’homme. Annales de l’institut National Agronomique, 12, 1-40.
- Ingham, A. G., Levinger, G., Graves, J., Peckham, V. (1974). The Ringelmann effect: Studies of group size and group performance. Journal of Experimental Social Psychology, 10(4), 371-384.
- Earley, P. C. (1989). Social Loafing and Collectivism: A Comparison of the United States and the People’s Republic of China. Administrative Science Quaterly, 34(4), 565-581.
- Thompson, L. L. (2003). Making the team: A guide for managers. Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.
- Jackson, J. M., Harkins, S. G. (1985). Equity in effort: An explanation of the social loafing effect. Journal of Personality and Social Psychology, 49(5), 1199-1206.
- Latane, B., Williams, K., Harkins, S. (1979). Many hands make light the work: The causes and consequences of social loafing. Journal of Personality and Social Psychology, 37(6), 822-832.
- Rothwell, J. D. (1999). In the Company of Others: An Introduction to Communication. New York: McGraw-Hill.

Piotr Piotrowski
https://www.mala-psychologia.eu/wpis/prozniactwo-spoleczne#

dobre
   
słabe
   
0

...wg "High Times". Ranking raczej subiektywny i być może nieco powierzchowny, niemniej interesujący, a przestróg nigdy za wiele.


Jeśli uważasz, że nasze [USA] regulacje dotyczące zioła są surowe, przemyśl to raz jeszcze. Choć Ameryce Północnej daleko do ideału, jeśli chodzi o politykę wobec marihuany, większość świata, jeśli chodzi o egzekwowanie przepisów narkotykowych, pozostaje na poziomie mentalności średniowiecza. Poniżej wskazujemy kraje, w których obowiązują najsurowsze przepisy dotyczące trawki, gdzie karalne jest wszystko — od wzięcia bucha, po zarządzanie marihuanowym imperium.


Zjednoczone Emiraty Arabskie

7 krajów z najsurowszymi przepisami antykonopnymi
Z narkotykami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie ma żartów. Za samo posiadanie przy sobie nawet śladowych ilości jakiegokolwiek narkotyku, w tym marihuany, można wylądować w więzieniu na 4 lata, co jest minimalnym przewidzianym wyrokiem.

Jeśli zostaniesz złapany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na handlu narkotykami, grozi Ci kara śmierci. I tak, posiadanie wykrywalnego poziomu jakiegokolwiek narkotyku w krwiobiegu również traktowane jest jako posiadanie narkotyków.

Przed podróżą do Emiratów, jednego z krajów o najsurowszych prawach antykonopnych, upewnij się, że znasz lokalny obyczaj i prawa.

Na szczęście większość osób podróżujących do Emiratów nie planuje marihuanowej turystyki. Przepisy tego kraju dotyczące narkotyków najczęściej bywają problemem dla osób przebywających na terenie lotnisk. Procedury bezpieczeństwa na lotniskach są rozbudowane, zaawansowane technologicznie i nastawione m.in.właśnie na wykrywanie śladów marihuany. Funkcjonariusze często zabierają podróżnych na wyrywkowe testy narkotykowe, lepiej więc być przezornym i ubezpieczonym, niż później żałować.


Indonezja

7 krajów z najsurowszymi przepisami antykonopnymi
Indonezja posiada ponad 7000 km linii brzegowej, co sprawia, że powstrzymanie importeru heroiny, ecstasy i amfetaminy jest zadaniem niemal niemożliwym. Nie oznacza to jednak bynajmniej, że lokalne prawa dotyczące narkotyków są pobłażliwe.

Indonezyjskie prawo dzieli narkotyki na trzy grupy, z których pierwsza obejmuje większość narkotyków rekreacyjnych. Niestety, marihuana i haszysz zaliczają się do tej samej kategorii, co kokaina, metamfetamina i heroina.

Kary za posiadanie tych narkotyków wynoszą od czterech do dwunastu lat więzienia. Grzywny to kwoty rzędu dziesiątek tysięcy dolarów.

Jeśli znajdą przy Tobie więcej niż kilogram marihuany lub ponad 5 gramów kokainy czy heroiny, typową karą będzie dożywocie. Czas uwięzienia za handel dowolną z tych substancji wynosi od 5 do 15 lat więzienia. Indonezyjska Agencja ds. Zwalczania Narkotyków może skazać Cię na karę śmierci, jeśli przekroczysz wyżej wskazane ilości.

Chociaż ambasada Stanów Zjednoczonych pomoże Ci, jeśli zostaniesz aresztowany, wiedz, że Indonezja ma skomplikowaną historię, jeśli chodzi o traktowanie obcokrajowców zatrzymanych z narkotykami.

W 2005 r. Sąd w Indonezji skazał dziewięciu cudzoziemców o różnym pochodzeniu, znanych jako Dziewiątka z Bali, na dożywocie i kary śmierci po tym, jak usiłowali oni przemycić 18 kg heroiny do Australii.


Japonia

7 krajów z najsurowszymi przepisami antykonopnymi
Będąc może najbardziej nieoczekiwanym krajem na tej liście, Japonia posiada jednak dość bezkompromisowe ustawodawstwo antynarkotykowe. Japońska trawka jest nie tylko najdroższa na świecie (58,83 USD za gram), ale także jej posiadanie obciążone jest z duzym ryzykiem związanym z japońską polityką zerowej tolerancji.

Japończycy muszą liczyć się z zagrożeniem karą nawet 5 lat więzienia za pierwsze przestępstwo. Dla obcokrajowców przepisy prawne są dużo bardziej rygorystyczne. Według Departamentu Stanu USA należy spodziewać się wyroków długoletniego więzienia, znacznych kar pieniężnych i izolacji.

Japońskie prawo nie tylko surowo karze użytkowników narkotyków. Jeśli masz za sobą wyroki za sprawy narkotykowe, ich urzad imigracyjny nie wpuści Cię do kraju. Spytajcie Paris Hilton.


Francja

7 krajów z najsurowszymi przepisami antykonopnymi
Obecność Francji na tej liście również może być zaskakująca, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej północnego sąsiada, ale Francja naprawdę jest dla palaczy marihuany niezwykle surowa.

Według Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii "samo prawo nie rozróżnia posiadania na własny użytek od posiadania w celu nielegalnego handlu, nie bierze też właściwie pod uwagę rodzaju substancji".

Oznacza to, że francuskie władze nakładają kary więzienia za wszelkiego rodzaju przestępstwa związane z posiadaniem narkotyków. Nawet niewielka ilość marihuany może wpędzić Cię w poważne kłopoty. Wyroki więzienia nie są jednak we Francji tak długie, jak w niektórych innych krajach na tej liście.

Niewielka ilość narkotyków może kosztować Cię wylądowanie w więzieniu na rok lub grzywnę w wysokości tysiąca euro. Przy poważnych zarzutach kary wahają się od dziesięciu lat do dożywocia.


Singapur

7 krajów z najsurowszymi przepisami antykonopnymi
Znany z zakazu używania gumy do żucia, Singapur nie jest niespodziewanym gościem na liście krajów o najsurowszych regulacjach antykonopnych. Ustawa o Nadużywaniu Narkotyków, która dzieli narkotyki na trzy kategorie, jest według większości standardów bardzo restrykcyjna.

Sąd przyjmie, że handlujesz ziołem, jeśli posiadasz go więcej niż jedną uncję. Jest to mniej niż próg 100 gramów dla opium. Ta ustawa zakłada również, że jeśli policja znajdzie narkotyki w Twoim domu, należą one do Ciebie.

Respekt budzą w Singapurze nie tylko kary za posiadanie i handel, ale również obowiązująca w tym kraju kara śmierci. Za marihuanę otrzymasz taki wyrok, gdy jej ilość przekroczy 500 gramów.

Kary za mniejsze ilości są również dotkliwe: wyroki pozbawienia wolności sięgają od 10 lat do dożywocia, a kolejną powszechnie stosowaną karą jest chłosta.

Co więcej, singapurska policja może w każdej chwili bez ostrzeżenia poddać Cię narkotestom. Tony Tan, skazany za o narkotyki, mówi o prawach narkotykowych Singapuru: "Konsumpcja oznacza po prostu, że test Twojego moczu dał efekt pozytywny".


Turcja

7 krajów z najsurowszymi przepisami antykonopnymi
Będąc krajem coraz bardziej konserwatywnym, Turcja ma stosunkowo surowe przepisy dotyczące używania narkotyków. Posiadanie lub sprzedaż nielegalnego narkotyku - w szczególności heroiny, kokainy i marihuany – zagrożone są karą pozbawienia wolności od 4 do 24 lat.

Za sprzedaż marihuany otrzymasz minimalny wyrok 10 lat więzienia i 15 lat za sprzedanie jej małoletniemu.

Przy surowych regulacjach dotyczących odzieży damskiej i homoseksualizmu nie dziwi fakt, że władze tureckie nie są fanami gandzi.

Niestety, z uwagi na to, że w Turcji praworządność się zmniejsza, kraj ten może wkrótce zyskać wyższe miejsce na liście krajów o najsurowszych prawach dotyczących marihuany.


Arabia Saudyjska

7 krajów z najsurowszymi przepisami antykonopnymi
Nie jest chyba szokujące, że Arabia Saudyjska, kraj bez barów i sklepów monopolowych, jest jednym z krajów o najsurowszych prawach antykonopnych.

Władze karzą za używanie narkotyków długimi wyrokami więzienia, deportacją i publiczną chłostą. Co gorsza, kary za narkotyki nie są sztywno określone i przewidywalne.

Rodzaj islamskiego prawa o nazwie Tazir nakazuje, aby sędzia indywidualnie decydował o karach w odniesieniu do poszczególnych przypadków, co oznacza, że ​​wyroki są często surowsze, niż można się było spodziewać.

Karą za handel narkotykami jest zawsze śmierć, wykonywana przez powieszenie, ścięcie głowy (najczęstsza forma egzekucji), albo pluton egzekucyjny.

W roku 2015 47% egzekucji w Arabii Saudyjskiej związana była z przestępstwami narkotykowymi. Cudzoziemcy nie są traktowani wyjątkowo. Według Amnesty International stanowili 48% osób skazanych na śmierć w latach 1985-2015.

Wszystko to nie dotyczy saudyjskiej arystokracji. W roku 2015 r. władze Libanu złapały księcia Abdela Mohsena bin Walida bin Abdulaziza z ponad 4000 funtów kokainy i amfetaminy.

Podczas gdy większość Saudyjczyków i przyjezdnych cierpi z powodu drakońskich praw, członek rodziny królewskiej nie poniósł konsekwencji.


Podsumowanie


Nie ma nic lepszego niż wakacje z konopiami, pamiętaj jednak, aby sprawdzić lokalne przepisy i zwyczaje, zanim je gdzieś zapalisz. Kraje, w których obowiązują najsurowsze ustawy dotyczące chwastów, nie przewidują dla obcokrajowców żadnych ulg.

Często postępują wręcz odwrotnie i robią z przyjezdnych przykład. Nie zapominaj, że większość rządów i grup interesu nie chce, abyś miał dostęp do otwierającej umysł marihuany. I za to właśnie Cię ukarzą.


Źródło: https://hyperreal.info/info/7-krajow-z-najsurowszymi-przepisami-antykonopnymi
Tagi: #konopie #marihuana #trawa #THC #podróże #prawo

dobre
   
słabe
   
2

VM-T Atlant
Dziś na tapecie jeden z ciekawszych sowieckich samolotów VM-T Atlant.
Oficjalnym dekretem z lutego 77r. postanowiono zbudować samolot zdolny do transportu części rakiet czy promów na znaczne odległości. W przypadku tak delikatnych konstrukcji transport morski czy lądowy odpadał.

VM-T Atlant
Jako że projekt Rusłana był w fazie zaawansowanej, Buran również a projekt AN-225 w fazach projektowych postanowiono poszukać rozwiązania doraźnego. Biuro Myasishche zaproponowało modyfikacje bombowca M-4 i przemianowaniu go na 3M-T. Odrzucono min modyfikacje Iła-76 czy dwóch Mi-26. Głównymi zmianami było przeprojektowanie części ogonowej na podwójną.

VM-T Atlant
Samolot wymagał ogromu prac aerodynamicznych ze względu na nieprzygotowanie do transportu ładunków na kadłubie.

VM-T Atlant
Wytypowano 3 samoloty do modyfikacji na wersje transportową 9301402, 9301502, 9301504. Pracę rozpoczęto w 1978 a zakończono w 1979. Po śmierci Vladimira Miassichtcheva przemianowano samolot na VM-T(na cześć konstruktora) Atalnt (na cześć greckiego boga co miało symbolizować jego udźwig).

VM-T Atlant
Ostatnie prace wykonano w zakładach Zhukovskiy w okolicach lotniska. Po 18 miesiącach samolot był gotowy do startu. 29 kwietnia 1981 wykonał pierwszy lot bez ładunku, a z ładunkiem 6 stycznia 1982 którym był zbiornik rakiety Energia.


Pierwszy lot promem Burana (45,3t) miał miejsce 1 marca 1983 r. Stabilizator pionowy i wiele instrumentów zostało usuniętych, aby nie przekroczyć obciążenia 50t. Buran przybył na Bajkonur 23 Marca 1988. Ale w odległości 300 km od kosmodromu wyciek paliwa zmusił załogę do wyłączenia silnika 2 w celu zmniejszenia możliwości pożaru. Niedługo przed przybyciem na lotnisko Yubileynyy obwody generatora przestały działać pozostawiając jedynie baterie prądu stałego jako jedyne źródło energii elektrycznej. Na szczęście podwozia były już rozstawione, ale klapy nie były i nie mogły zostać przedłużone. Na koniec silnik 1 również zapłonął i powinien zostać wyłączony. Sytuacja była naprawdę katastrofalna, samolot wylądował z prędkością myśliwca. Na szczęście piloci wylądowali.

VM-T Atlant
VM-T atlant poleciał ponad 150 razy do Bajkonuru, aby dostarczyć różnego rodzaju elementy do programu Buran-Energia. Lot Energii-Ployus (o którym w innym poście) w 1987 roku i lot Energia-Buran (o którym pisałem) w 1988 roku nie mógł odbyć się bez tych starych samolotów bombowych z lat 60-tych.

VM-T Atlant
W tym czasie Antonow zakończył rozwój i testy Mriya, ale było już za późno, Buran już latał. Główny inżynier projektu AN-225 nawet zdyskredytował VM-T. W 1992 r. Myasishchev OKB rozpoczął opracowywanie wielostopniowego systemu startu kosmicznego Demonstrator opartego na VM-T jako wspólnym wysiłku z Tsagi (Żukowski) i producentem NPO Saturn (silniki). Samolot miał nosić sub-orbitalny pojazd startowy napędzany dwoma silnikami rakietowymi kriogenicznymi paliwa D-57.
Inne projekty miały wykorzystywać VM-T jako platformę startową dla naddźwiękowego drona lub testowego silnika. VM-T nie był ponownie wykorzystywany od końca lat 80., a projekty konwersji z początku lat 90. doprowadziły do ​​niczego.

VM-T Atlant
Wszystkie 3 samoloty można oglądać do dziś. Pierwszy w Moskwie z muzeum Monino, drugi na lotnisku Żukowskiego a trzeci w Ryazaniu.

dobre
   
słabe
   
0

Kamienie nerkowe

dobre
   
słabe
   
4

Najlepszy komentarz:

sheaker wczoraj o 22:42
0  5

Wygląda strasznie ale jest też ciekawe.


Polub nas!